उपकरण

कारखाना

4000-टन उच्च-गति हाइड्रोलिक फोर्जिङ प्रेस

कारखाना

7000-टन उच्च-गति हाइड्रोलिक फोर्जिङ प्रेस

कारखाना

सीएनसी ठाडो खराद

कारखाना

2 mx 5 मिटर खराद

कारखाना

सीएनसी ठाडो खराद

कारखाना

सीएनसी प्लानर

कारखाना

1.8 मिटर ठाडो आरा

कारखाना

1.3 मिटर तेर्सो आरा

कारखाना

5 मिटर ठाडो खराद

कारखाना

2.5 मिटर ठाडो खराद

कारखाना

स्वचालित वेल्डिङ मेसिन

कारखाना

रेडियल हात ड्रिल प्रेस

कारखाना

4 मिटर ठाडो खराद

कारखाना

2 mx 10 मिटर खराद

कारखाना

1.6 mx 8 m खराद

कारखाना

2 mx 8 m खराद

कारखाना

2.5 mx 12 मिटर खराद

कारखाना

एनीलिंग फर्नेस